Predstavljena knjiga Kronika Franjevačkog samostana 1722.-1780.

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Kronika Franjevačkog samostana 1722. – 1780. naziv je knjige koja je predstavljena u Franjevačkom samostanu u Vukovaru, a koja je nastala kao zajednički projekt Državnog arhiva u Vukovaru i Franjevačkog samostana. Ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez kazao je kako se radi se o važnom arhivskom i povijesnom izvoru za istraživače prošlosti Vukovara ali i šireg srijemskog prostora kao i da se izvornik čuva u franjevačkom samostanu u 4 knjige. Jedna od knjiga je netragom nestala nakon 2. Svjetskog rata, a ovo je prva objavljena knjiga koja pokriva razdoblje od 1722.-1780. godine

„Riječ je o samostanskim kroničarskim zapisima koji dokumentiraju život u samostanu, ali i u Vukovaru i šire u tom važnom razdoblju, u vremenu nakon prestanka osmanlijske vlasti na ovom prostoru i integriranje postupno u tadašnju habsburšku monarhiju“, rekao je Elez.

Govoreći o knjizi kazao je kako je prvi zapis iz 1722. godine i odnosi se na molbu građana Vukovara i potvrdu tadašnjeg magistrata vukovarske općine da su franjevci na ovom prostoru oduvijek skrbili za narod i vjernike, a završava s 1780. godinom kada je umrla Marija Terezija.

Na predstavljanju knjige govorio je i župnik župe sv. Filipa i Jakova fra Ivica Jagodić koji je rekao kako kronika bilježi sve lijepe i važne događaje gdje se opisuju na prvom mjestu blagdanska slavlja. Između ostaloga u knjizi su ustoličenja župana, zapisani su i svi vrijedni plodovi iz kojih možemo iščitati i vremenske prigode. Zapisana je poplava  na Dunavu, zemljotresi, različite vremenske nepogode, kuga, pandemija koja je bila u daleko širem pojasu nego je danas s koronom. Tu su i ukopi velikodostojantvenika, ali i neznanih ljudi kao što je tegljač lađa na Dunavu Sve to može pokazati autentičnu sliku Vukovara i u životu crkve i u životu vjernika koji su ovdje živjeli, rekao je fra Jagodić.

„Priprema kronike je trajala 2. godine pri čemu je najprije trebalo ući u taj latinski jezik, sve odgonetnuti i prepisati i potom predstaviti na hrvatskom. Prevodi se dalje, a u planu je povodom 300. obljetnice vukovarskog samostana objaviti drugu, a možda i treću kroniku koje će obuhvatiti vrijeme sve do danas“, rekao je fra Jagodić.

Na predstavljanju knjige nazočio je i nadbiskup Đuro Hranić koji je rekao kako pozdravlja publiciranje ove kronike kao i da se nada da će poslije prvoga sveska izaći još dva predviđena.