Predstavljen projekt “Uz pomoć konja do bolje integracije”

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U Vukovaru je predstavljen EU projekt „Uz pomoć konja do bolje integracije“, namijenjen mladim osobama s problemima u ponašanju koje izvršavaju posebnu obvezu humanitarnog rada na temelju odluke Sudova za mladež ili Prekršajnih sudova.

Projekt provodi vukovarski Konjički klub „Dunavski raj“ čiji predsjednik Denis Zeko kaže kako će za provedbu projekta klub imati na raspolaganju 12 konja, a u projekt će biti uključeno 20 mladih osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije koje imaju problema s ponašanjem u dobi od 15 do 25 godina, a izvršavaju posebnu obvezu humanitarnog rada.

Partneri na projektu su Grad Vukovar i Centar za socijalnu skrb koji će konjičkom klubu slati mlade s problemom u ponašanju, koji će potom biti obučavani za rad u konjogojstvu, rečeno je tijekom predstavljanja projekta.