Predstavljen projekt “Super je biti različit”

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, “Super je biti različit” naziv je projekta koji je predstavljen u vukovarskoj gradskoj vijećnici i kojega zajedno provode Dječji vrtići Vukovar 1. i Vukovar 2. Kako je rečeno radi se o projektu ukupne vrijednosti preko 1,3 milijun kuna, a koji je namijenjen darovitoj djeci i djeci s poteškoćama u razvoju.

“Kvalitetna i dobra suradnja gradskih ustanova s Razvojnom agencijom Vukovar ovoga je puta donijela korist našim najmlađim sugrađanima. Kroz vrijeme trajanja projekta zaposliti će se dvije stručne osobe – rehabilitator i psiholog”, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Govoreći o projektu ravnateljica Dječjef vrtića Vukovar 1. Mirjana Kulić rekla je kako je projekt usmjeren na unaprjeđenje, razvoj i provedbu novih programa rada s darovitom djecom i djecom s poteškoćama u razvoju.

“S jedne strane, darovita i visokomotivirana djeca prepoznata su kao one osobe koje u odnosu prema svojim vršnjacima mnogo toga čine prije, brže, drugačije i bolje, odnosno, dosljedno postižu značajno bolja (iznadprosječna) postignuća od svojih vršnjaka. S druge strane, djeca s poteškoćama u razvoju nesporno su najranjiviji članovi društva, kojima je nužna višestruka zaštita i skrb u svim sferama života, a za njih će se putem ovog projekta moću učiniti više upravo zapošljavanjem psihologa”, rekla je Kulić.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 2. Marina Latinović kazala je kako je pored dobrobiti koju ovaj projekt donosi vukovarskoj djeci donijeti dobroga i za odgojitelje kojima će biti pružena edukacija na kojoj će dodatno jačati svoje kompetencije.

“Osim navedenih benefita, poboljšat ćemo radne uvjete u svim objektima nabavom potrebnog didaktičkog materijala za provedbu ovih programa”, rekla je Latinović.