Pozivaju se građani da uklone svoju imovinu s Vukovarske ade

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Grad Vukovar poziva kampere-izletnike koji su na javnom vodnom dobru, vukovarskoj Maloj adi, ostavili svoju imovinu (sredstva za kampiranje-šatore i drugu popratnu imovinu), da ju ŽURNO I U NAJKRAĆEM ROKU (najkasnije do 31.03.2022.) uklone s područja vukovarske Male ade, kako bi se cijelo područje uredilo prije početka nove kupališne sezone sukladno uvjetima dobivenim od Hrvatskih voda, a predviđenim Zakonom o vodama i drugim važećim propisima.

Mala ada je javno vodno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske pod upravljanjem Hrvatskih voda, a omiljeno je izletište građana Vukovara i ostalih gostiju te se može koristiti za odmor i rekreaciju. Kako bi tako ostalo i u narednim sezonama Grad Vukovar poziva sve kampere i izletnike da žurno postupe po ovom pozivu jer će u suprotnom stvari biti uklonjene u suradnji s lokalnim komunalnim poduzećem, a sukladno dobivenoj suglasnosti Hrvatskih voda.