Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca

Foto: Grad Vinkovci

Pozivaju se pravne i fizičke osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca na svečanoj sjednici povodom Dana Grada 20. srpnja 2021. godine.

Javna priznanja Grada Vinkovaca su Počasni građanin Grada Vinkovaca i Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“. Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada ili Republike Hrvatske u cjelini dok se Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“ dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja postignuta na području gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša, humanitarnog djelovanja.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, vijećnik Gradskog vijeća, gradonačelnik, pravne osobe, tijela mjesne samouprave, ustanove i udruge građana. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na adresu: Grad Vinkovci, Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci (sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada“).

Rok za podnošenje prijedloga je 26. lipanj 2021. god. Više o Javnom pozivu https://grad-vinkovci.hr/…/javni-poziv-za-podnosenje…