Potpore za 102 gospodarstvenika s područja Grada Vukovara

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i njegova zamjenica Ivana Mujkić uručili su ugovore gospodarstvenicima s područja grada koji su dobili potpore iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara. Kako je rečeno poduzetnicima je podijeljeno 2 milijuna kuna. Na raspisani natječaj prijavilo se 118 poduzetnika od kojih su njih 102 ostvarila pravo na potpore.

„Ova godina je u Vukovaru rekordna po izdvajanjima za poduzetnike. Uz 2 milijuna kuna Grada Vukovara, 4 milijuna kuna osigurava Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara dok dodatnih 7 milijuna kuna osigurano je iz Intervencijskog plana“, rekao je Penava.

Pojašnjeno je i kako grad za poduzetnike ima osmišljenih 14 mjera poticanja od kojih je najpopularnija ona očuvanja postojećih poduzetnika.