Potpisan Memorandum o razumijevanju između Vukovarsko-srijemske županije, njemačke tvrtke Steinbeis 2i GmbH sa Centrom kompetencija d.o.o.

Foto: Vukovarsko-srijemska županija

VUKOVAR, Potpisom Memoranduma o razumijevanju sa Steinbeis 2i GmbH u Palači Srijem u Vukovaru, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj pristupio je mreži Dunavskih centara za prijenos tehnologija (Danube Transfer Centre Network). Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je osnovala Vukovarsko-srijemska županija 2016. godine u cilju povezivanja gospodarstva i znanosti na način provedbe projekata razvoja, istraživanja i inovacija. Memorandum o razumijevanju su s direktorom Steinbeis 2i GmbH dr Jonathanom Loefflerom potpisali župan vukovarsko-srijemski Božo Galić i direktor Centra kompetencija d.o.o. Ivan Ambroš. Održan je i radni sastanak na temu suradnje na projektima razvoja, istraživanja i inovacija u cilju povezivanja gospodarstva sa znanosti s njemačkom tvrtkom Steinbeis Sastanku sudjelovali su i dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek prof.dr.sc. Drago Žagar i predstojnik Zavoda za elektrostrojarstvo, voditelj Laboratorija za električne strojeve Izv.prof.dr.sc. Željko Hederić, direktor Agencije za razvoj VSŽ HRAST Ilija Cota, direktor i savjetnik direktora Eko-sustava Krešimir Raguž i Mihajlo Nagy te zamjenica pročelnika UO za gospodarstvo i regionalni razvoj Zrinka Čobanković, koja je održala prezentacija o razvojnim potencijalima Vukovarsko-srijemske županije.

„Ovo je nastavak suradnje i partnerstva sa tvrtkom Steinbeis u cilju realizacije zajedničkih europskih projekata koji će doprinijeti razvoju drvnog sektora i poljoprivrede“, rekao je župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić.

Direktor Loeffler rekao je kako je ovo veoma značajan korak za učvrščivanje sadašnje ali i buduće suradnje kao i za koordinaciju aktivnosti koje su u tijeku i koje se planiraju realizirati u narednom periodu.

Nakon radnog sastanka, organiziran je posjet tvrtki SAME-DEUTZ-FAHR ŽETELICE d.o.o. u Županji gdje je također održan sastanak na temu suradnje na projektima razvoja, istraživanja i inovacija sa županjskom tvrtkom.