Pojačani nadzor prometa za ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u prometu

Foto: poslovni.hr

VINKOVCI, Analizom aplikacije eOpažaji, kao i povodom učestalih prijava građana o uočavanju prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, Policijska uprava vukovarsko-srijemska je 3. prosinca 2022. godine, povodom „Međunarodnog dana osoba s invaliditetom“ provela pojačani nadzor poštivanja parkiranja vozila na parkirališnim mjestima koja su obilježena i namijenjena osobama s invaliditetom, temeljem Pravilnika o znaku pristupačnosti.

U sklopu pojačanog nadzora prometa, na cestama Vukovarsko-srijemske županije zatečeno je i sankcionirano osam vozača koji su nepropisno parkirali na mjestu za osobe s inavaliditetom.

Policija poziva vozače da vode računa o svojim sugrađanima s invaliditetom te da ne parkiraju na mjestima rezerviranima za parkiranje osoba s invaliditetom. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 90 eura, a ista kazna propisana je i za osobe s invaliditetom koje ustupe svoj znak pristupačnosti drugim osobama. Naime, znak pristupačnosti valjan je isključivo kada se vozilom prevozi osoba s invaliditetom na čije je ime izdan.

Pozivamo vozače da budu savjesni sudionici u prometu, da ne koriste mjesta za parkiranje koja im nisu namijenjena i da ne zlorabe znak pristupačnosti!