Penava obećao pomoć u sanaciji štete u KUD-u Sloga

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Uslijed iznimno niskih temperatura, kojima smo bili svjedoci proteklih dana, a potom i kvara na sustavu centralnog grijanja u prostorijama KUD-a Sloga u Vukovaru došlo je do puknuća radijatora u prostorijama. Predsjednica KUD-a Sloga Bojana Patković rekla je kako trenutačne procjene govore o šteti od oko 25.000 kuna.

„Trenutno smo se prilagodili situaciji, ono što je hitno odrađujemo u alternativnim prostorima i surađujemo s organizacijama koje će nam ustupiti svoje prostorije dok se šteta ne sanira“, rekla je Patković.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava je sa suradnicima obišao prostorije društva te ponudio pomoć za saniranje štete.

 „Stalo nam je da društvo ima uvjete koji su primjereni radu te ćemo stoga u dogovoru s predsjednicom KUD-a Sloga Bojanom Patković i članovi iznaći najbolje rješenje za sanaciju nastale štete“, rekao je Penava.

Dodao je i kako je KUD Sloga društvo s izuzetno dugom tradicijom koja promiče Vukovar u Hrvatskoj i  inozemstvu, bogatstvom kulturne baštine, narodnih plesova i pjesama, narodnih nošnji što čini kulturu našega grada i pripadnika srpske nacionalne manjine.

„Upravo iz tog razloga smo odmah reagirali i odlučili pružiti pomoć“, istakao je Penava podsjetivši kako Grad Vukovar redovno prati KUD Sloga te rad društva podupire s 130.000 kuna godišnje iz gradskoga proračuna.

Pored toga u 2015. godini Društvu je isplaćeno je 13.000 kuna za sudjelovanje na međunarodnom festivalu folklora „Ohridski biser“ gdje je nastupila dječja folklorna grupa, 4.871,50 kuna za sanaciju urušavanja nosivog zida u prostorijama KUD-a te 19.765 kuna za sanaciju krovišta zgrade u prostoru gdje se spremaju nošnje, a na tom tragu će im i u ovoj situaciji izaći u susret. Pri Kulturno-umjetničkom društvu Sloga djeluje dječja grupa, tamburaški orkestar i etno radionica, s ukupno 87 aktivnih članova, a planovi za ovu godinu su mnogi programi u Hrvatskoj i izvan nje.