Pavliček: Projekt vrijedan 185 milijuna kuna ugrožava Ministarstvo kulture

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček održao je konferenciju za medije na temu ugrožene realizacije projekta „Vukovar Towers“ u vrijednosti 185 milijuna kuna. Podsjetio je kako je 23. siječnja 2018. godine Grad Vukovar s tvrtkom EURCO d.d. sklopio Ugovor o kupoprodaji Hotela Dunav i to u vrijednosti od 10,3 milijuna kuna. Riječ je o objektu koji je više od 10 godina u devastiranom stanju te narušava izgled središnjeg dijela našega grada te je svojom je slikom proteklih godina odavao ružan dojam o Vukovaru i podsjećao na ratna razaranja. Zbog izgleda navedene građevine mnogo puta smo opominjani od strane turističkih stručnjaka jer je Hotel Dunav jedina građevina u centru grada koja narušava njegov ugled i često je prvo što turisti ugledaju kada kroče na vukovarsko tlo. Iz toga je razloga gradska uprava Grada Vukovara odlučila u turističke i estetske svrhe promijeniti izgled ovoga objekta u samome centru grada.

“Gradska uprava Grada Vukovara dala je sve od sebe da ova zgrada izmjeni sadašnji izgled i da joj vratimo sjaj koji je nekad imala, a time izmijenimo i cijelu vizuru centra Vukovara”, rekao je Pavliček.

Podsjetio je kako je Gradsko vijeća Grada Vukovara donijelo odluku o prodaji objekta te je raspisan natječaj na koji je pristigla samo jedna ponuda. Sukladno tome 4. svibnja 2019. godine Grad Vukovar je sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine postojećeg hotela Dunav s tvrtkom Immo Invest Partner Vukovar d.d. iz Vukovara koja u planu ima izgraditi novu građevinu pod nazivom „Vukovar Tower“ s ukupnom  vrijednošću investicije od oko 185 milijuna kuna. Postojeći hotel Dunav planira se srušiti, a na njegovom mjestu izgraditi novi objekt do 36 katova, odnosno visine oko 200 metara.

„Riječ je o kapitalnome projektu koji predstavlja strateški interes Grada Vukovara. Ovaj projekt trebao bi u potpunosti preobraziti ovu izuzetno vrijednu i atraktivnu lokaciju u gradu Vukovaru na samom ušću Vuke u Dunav. Međutim, realizacija projekta i cjelokupne investicije koja bi trebala drastično utjecati na turističku i gospodarsku atraktivnost grada Vukovara trenutno je ugrožena inertnošću nadležnoga ministarstva“, rekao je Pavliček.

Dodao je kako je nakon više održanih sastanaka s predstavnicima Ministarstva kulture, poslanih dopisa i brojnih telefonskih poziva sa svrhom dogovora oko predmetnih izmjena prostornog plana, na zadnjem sastanku održanom 17. siječnja 2020. godine u Ministarstvu kulture u Zagrebu u nazočnosti četiri predstavnika Ministarstva kulture (na čelu s ministricom) i četiri predstavnika Grada Vukovara (na čelu s gradonačelnikom) dogovoreno je postupanje, prema izričitoj uputi ministrice kulture, gospođe Nine Obuljen Koržinek, da Grad Vukovar izradi Izmjenu Konzervatorske podloge, kako bi Ministarstvo kulture moglo dati suglasnost za predmetnu izmjenu prostorno-planske dokumentacije.

„Nalazimo se u Vukovaru, u Europskoj uniji 2020. godine, a Grad Vukovar se već dvije godine nateže s predstavnicima Ministarstva kulture koji iz samo njima znanih razloga ne žele dati suglasnost na izmjenu prostorno-planske dokumentacije i time onemogućuju najveću investiciju privatnog sektora u gradu Vukovaru od Domovinskog rata i to u vrijednosti od 185 milijuna kuna. Time direktno stopiraju daljnji razvoj grada Vukovara uz obrazloženje da se nova zgrada te visine ne uklapa u vizuru grada Vukovara. A ova ruševina koja se nalazi u centru grada Vukovara se očito uklapa. Ovo je najbolji dokaz aktualne državne vlasti i njezina odnosa prema Gradu heroju gdje je Grad Vukovar uspio pronaći ozbiljnog potencijalnog investitora koji želi investirati u Vukovar dovodeći poznati hotelski lanac, a državna vlast, odnosno Ministarstvo kulture to onemogućuje“, zaključio je Pavliček.