Panenić: Imamo li u Županiji novi slučaj Vlahušić?

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Saborski zastupnik i nezavisni vijećnik u Skupštini Vukovarsko-srijemske županije Tomislav Panenić održao je konferenciju za medije na kojoj je gvoorio o, kako je rekao, nezakonitostima u financijskom poslovanju Vukovarsko-srijemske županije koje je utvrdio Državni ured za reviziju. Između brojnih nezakonitosti posebno je istaknuo davanje zajma privatnom poduzeću u 2018. godini u iznosu od 1 milijun kuna , a u siječnju 2019. godine još su dva zajma odobrena istom poduzeću u iznosima od 900 tisuća i 850 tisuća kuna što ukupno čini 2,75 milijuna kuna.

“Župan Galić nije niti u jednom od svojih polugodišnjih izvještaja na sjednici županijske skupštine spomenuo da je navedenom poduzeću dao zajam, a pogotovo da je dao čak 3 zajma. Ništa nije naveo niti o okolnostima davanja i uvjetima zajma, a pogotovo ništa o neostvarenom povratu zajma te produljenju roka povrata. Također, u odlukama o izvršavanju županijskog proračuna nije bila predviđena isplata za tu namjenu. Davanje zajma se odigralo u najvećoj tajnosti kako niti županijski vijećnici niti javnost ne bi ništa saznali“, rekao je Panenić.

Dodaje i kako je izvjesno da se radi o poduzeću Triko d.o.o. iz Iloka s obzirom da je založno pravo zasnovano na nekretnini koja je u vlasništvu njegovih vlasnika. Pojašnjava i kako je tvrtka Triko do nedavno imala proizvodne pogone u Iloku i Lovasu ali je u međuvremenu, nakon dodjele zajmova, zatvorila pogon u Lovasu te otpustila dio radnika.

„Poduzeće, u ovom trenutku, ima blokiran račun. Navedene okolnosti otvaraju brojna pitanja. Ukoliko je vlasnik poduzeća imao tako vrijedne nekretnine zašto nije uzeo zajam od poslovne banke? Zašto je založno pravo na nekretnini zasnovano tek u 2019. godini, odnosno 10 mjeseci nakon davanja prve pozajmice? Zašto nigdje nije spomenuto da na jednoj od nekretnina već postoji založno pravo jedne banke u iznosu od 1,1 milijun kuna? Budući da je poduzeće blokirano i nije do sada vratilo pozajmicu, hoće li županija morati ići u dugotrajan postupak prisilnog vraćanja zajmova? Posebno je sumnjiva činjenica da župan Galić nije Državnoj reviziji spomenuo postojanje treće pozajmice od 850 tisuća kuna koja je isplaćena ove godine samo nekoliko dana nakon pozajmice od 900 tisuća kuna. Razlog je jasan – radi se o prekoračenju ovlasti župana koji prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutu Vukovarsko-srijemske županije može raspolagati do iznosa od 1 milijun kuna, a za veće iznose odluku donosi županijska skupština. Iz svega navedenog opravdano sumnjamo da je riječ o nezakonitoj pozajmici iz županijskog proračuna koja ima brojne elemente kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti“, rekao je Panenić.

Odgovarajući na optužbe župan Božo Galić rekao je kako se radilo o pozajmici tvrtci koja je ušla u postupak modernizacije proizvodnje džempera i vesta radi čega su zapali u financijske probleme.

„Tvrtka TRIKO d.o.o. Ilok dostavila nam je zamolbu za potporu pri iznalaženju rješenja za financijsku konsolidaciju poradi trenutnih financijskih poteškoća u kojima se nalazi iz razloga nerješavanja poticaja ulaganju koja je imao pri stvaranju nove, moderne proizvodnje te budući navedeno društvo zapošljavalo oko 160 djelatnika, što je od velikog značaja za grad Ilok i Vukovarsko-srijemsku županiju, donio sam odluku o sastavljanju radne skupine i dao upute da se sukladno zakonskim mogućnostima pomogne navedenom društvu privremenom pozajmicom, ali uz maksimalno osiguranje Vukovarsko-srijemske županije. Napominjem kako je navedeno društvo prepoznato i od strane Ministarstva gospodarstva, budući je sufinanciran od strane HBOR-a te da je kompletan iznos pozajmice osiguran zalogom na nekretninama znatno veće vrijednosti od potraživanja, čime je osigurano da potraživanje i sredstva Županije ne mogu biti ugrožena“, rekao je Galić.