Pačetin i Vera spojeni na vukovarski Vodovod

PAČETIN, U okviru provedbe projekta poboljšanja vodokomunalne infrastrukture  izvršeno je puštanje u upotrebu novoizgrađenog spajajućeg cjevovoda u mjestima Pačetin i Vera u Općini Trpinja. Tom prilikom je direktorica Vodovoda grada Vukovara Milica Zebec rekla kako su na taj način kućanstva i u ta dva sela spojena na sustav vukovarskog Vodovoda.

„Na ovaj način osigurali smo pitku vodu za oko 1000 mještana, ili preko 400 kućanstava, u Pečetinu i Veri. U sklopu projekta izgrađeno je 7 kilometara cjevovoda koji će sada imati kvalitetnu pitku vodu“, rekla je Zebec.

Inače, mještani Pačetina godinama nisu smjeli koristiti vodu, koja im je distribuirana, za piće. Mještani su je u više navrata nosili i na analize koje su pokazale kako je u njoj razina nedopuštenih kemijskih elemenata znatno iznad dopuštene razine. Samim tim i načelnik Općine Trpinje Miroslav Palić zadovoljan je činjenicom što su ova dva naselja konačno dobila pitku vodu.

„Sva sela Općine Trpinje sada su u cijelosti pokrivena pitkom vodom. Ovaj projekt vrijedan je oko 2.6 milijuna kuna u čemu je općina sudjelovala s 450.000 kuna. Ovaj projekt je dobar primjer suradnje za koji se nadam da će i u nekim drugim projektima biti ponovljen“, rekao je načelnik Općine Trpinja Miroslav Palić.

Radovi u Pačetinu i Veri dio su velikog projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture u Vukovaru i okolnim općinama vrijednome preko 360 milijuna kuna. U okviru projekta biti će odrađen niz radova u Vukovaru kao i na području općina Bogdanovci, Borovo i Trpinja. Zebec je rekla kako je vukovarskom Vodovodu u cilju da ima što više potrošača, kako bi mogli proizvoditi veće količine vode. Vukovarski Vodovod ima trenutne kapacitete za proizvodnju 300 litara vode u sekundi, a sada se proizvodi 110 litara

IVAN MATIĆ

Foto Ivan Matić