Otpisano 2,1 milijuna kuna dugova građana i pravnih osoba na ime neplaćene komunalne naknade, zakupa javnih površina…

Foto: Đuro Karalić

VUKOVAR, Na današnjoj sjednici Gradskoga vijeća donijeta je Odluka o otpisu dugova građanima i pravnim osobama na ime komunalne naknade i naknade za uređenje voda, komunalnog doprinosa, zakupa javnih površina, najma poslovnog prostora te ostalih osnova za koje je utvrđena nemogućnost naplate. Na taj način otpisano je preko 2,1 milijun kuna nenaplaćenih dugovanja koje grad nije uspio naplatiti.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava je rekao kako se radi o dugovanjima nastalim od 2003. godine i kasnije kao i da je to jako ružna poruka većini građana koji redovito plaćaju svoje obveze. Napomenuo je i kako je proteklih godina sustav naplate u gradu puno kvalitetniji tako da je sada Vukovar vjerojatno po naplativosti na samome vrhu Hrvatske.

“Nama je žao zbog svih tih potraživanja koja nismo uspjeli naplatiti, međutim postoje zakonska ograničenja”, rekla je pojašnjavajući ovu odluku pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara Vlasta Šibalić.

Tijekom rasprave vijećnici su negodovali radi ovolikih dugovanja, a posebnu pažnju su izazvala neka imena dužnika kojima se otpisuju dugovi po raznim osnovama.

Na sjednici Gradskoga vijeća, opet većinom glasova, za novu ravnateljicu Gradske knjižnice Vukovar imenovana je Anita Baier Jakovac. Nova ravnateljica je podnijela izvješće o radu knjižnice za 2021. godinu koje nije usvojeno iako ga je prethodno usvojilo Upravno vijeće Gradske knjižnice. Ostalo je nepoznato zašto se čekalo 10 mjeseci da izvješće o radu knjižnice bude uvršteno na dnevni red Gradskog vijeća kao i kakve će posljedice snositi, i hoće li ih uopće snositi, članovi Upravnog vijeća.

I dok su o nekim točkama odluke donesene većinom glasova jednoglasni je donesena odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Vukovara i nezavisnih vijećnika. Prema toj odluci na mjesečnoj bazi stranka Ivan Penava nezavisna lista na ime svojih vijećnika dobiva 665 eura mjesečno, HDZ 678,30 eura, Hrvatska konzervativna stranka 545,30, SDSS 266 eura, te po 133 eura Demokratski savez Srba, Kandidacijska lista grupe birača – Željko Sabo i Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati.

U linku ispod možete pronaći popis pravnih i fizičkih osoba kojima su otpisana dugovanja: https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_14/gv14-12.pdf