Osnovana Javna ustanova Sportski objekti Vukovar

VUKOVAR, Jednoglasnom odlukom svih prisutnih vijećnika Gradsko vijeće Vukovara danas je donijelo odluku o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti Vukovar, a koja će skrbiti o sportskim objektima na području grada. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako je i prije postojala potreba za osnivanjem jedne takve javne ustanove te da se rezultati njenog neosnivanja vide i kod kuglane, koja se nalazi u okviru Sportske dvorane, a koja propada i ne koristi se u punoj mjeri jer se ne održava kvalitetno. Osnivni razlog za osnivanje Javne ustanove sada je činjenica da se u uskoro očekuje otvaranje zatvorenoga plivališta u Borovu naselju čije održavanje i funkcionalnost se ne mogu povjeriti volonterima.

„Plivalište u Borovu naselju je projekt vrijedan 60 milijuna kuna i u okviru njega je zatvoreni olimpijski bazen kao i dva otvorena bazena s toboganom. Tu su ogromne količine vode, električna centrala, klor i mnogo druge skupocjene opreme o kojoj treba adekvatno i kvalitetno skrbiti. Sve to treba i održavati na pravi način kako bi bilo funkcionalno“, rekao je Penava.

Javna ustanova Sportski objekti Vukovar u svom sastavu će imati plivalište, Sportsku dvoranu i teniske terene u Borovu naselju kao i Sportsko rekreacijski centar Lijeva bara u Vukovaru. Razmišljalo se i o uvrštavanju u ustanovu i nogometnih terena ali se odustalo od toga s obzirom da o istima na kvalitetan način skrbe nogometni klubovi. Pretpostavlja se kako će u ustanovi biti zaposleno 30-ak osoba.

„Jedan ovakav objekt je pravi izazov za grad u sve nas. Održavanje plivališta godišnje će koštati oko 10 milijuna kuna. Biti će to i velika utrka za sve nas kako osigurati što više događanja kako bi ustanova osigurala što veći dio novca za svoje potrebe sama“, rekao je Penava.

IVAN MATIĆ