Održava se 20. Znanstveno stručni skup Instituta Ivo Pilar o Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U organizaciji Područnog ureda Instituta Ivo Pilar, a u sklopu programa obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Godine, u Vukovaru se održava jubilarni  20. znanstveno-stručni skup “Vukovar 91. – dvadeset i šesta godina poslije”. Voditelj vukovarske Podružnice Instituta Dražen Živić rekao je kako Institut 20 godina otvara brojne teme o Vukovaru i Domovinskom ratu.

„U proteklih 20 godina prikupili smo doista veliku količinu činjenica, statističkih podataka, svjedočanstava i sl. Objavili smo 4.000 stranica o Vukovaru i Domovinskom ratu. Stvorili smo bazu činjenica i podataka kako bi stekli uvid što se događalo. Je li to dovoljno – nije? Zato ćemo nastaviti produbljivatiznanja te proširivati krug suradnika“, rekao je Živić.

Tema ovoga Znanstveno-stručnog skupa je  „Vukovar ‘91. – Javni diskursi  i pozicije moći. Govoreći o Vukovaru danas Živić je rekao kako Vukovar u memoriji hrvatskoga naroda ima svoje pravo mjesto ali i da kada je riječ o politici da se grad često koristi u dnevno političke svrhe, nesustavno i nestrategijski te da grad kao što je to Vukovar nije zaslužio.