Održana uvodna konferencija projekta obnove Radničkog doma u Borovu naselju

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i Željko Sudarić, dekan vukovarskog Veleučilišta Lavoslav Ružička, organizirali su uvodnu konferenciju projekta pripreme dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Radničkoga doma u Borovu naselju i prenamjene u prostor Veleučilišta Lavoslava Ružičke Vukovar. Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za provedbu projekta Rekonstrukcija zgrade “Radnički dom” u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, odobrenog Intervencijskim planom Grada Vukovara, čime će se utjecati na stvaranje mogućnosti za povećanje konkurentnosti mladih na tržištu rada, uz povećanje kvalitete života u Vukovaru i smanjenje iseljavanja stanovnika, te neposredno omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Svrha predmetne rekonstrukcije planirane projektom je proširenje prostornih kapaciteta Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Projekt će doprinijeti unaprjeđenju obrazovne infrastrukture i modernizaciji obrazovnih sadržaja, te povećati konkurentnost na tržištu rada. Projektom Rekonstrukcija zgrade “Radnički dom” u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta “Lavoslav Ružička” rekonstruirati će se zgrada “Radnički dom” koja se nalazi unutar registrirane kulturno – povijesne cjeline “Bata Ville” te proširiti prostorni kapaciteti Veleučilišta.

“Prepoznali smo zgradu Radničkog doma u Borovu Naselju kao bitan objekt u Vukovaru i posebice Borovu Naselju, ne samo u povijesnom nego i u društvenom kontekstu budući da se cjelokupni društveni život Borova Naselja odvijao u krugu te zgrade. S druge strane, postoji i velika potreba Veleučilišta Lavoslav Ružička za proširenjem kapaciteta jer im dosadašnji prostor nije dovoljan ni za sadašnje potrebe, a kamo li za dodatne smjerove koje planiraju uvesti u program. Po realizaciji ovoga projekta očekujemo da Borovo Naselje dobije svoj stari sjaj te da kroz boravak studenata taj dio grada živne”, rekao je Penava.

Cilj zahvata je revitalizacija gradske četvrti Borova naselja kao i proširenje kapaciteta, širenje smjerova te povećavanje standarda Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u zgradi spomeničkog značaja. Projekt će imat značajan utjecaj na fizičku, društvenu i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara. Obnovom zgrade “Radnički dom” koja se nalazi unutar registrirane kulturno – povijesne cjeline “Bata Ville”, u funkciju će se staviti zgrada kulturne baštine. Proširenjem kapaciteta stvaraju se uvjeti za osnivanje novih odjela Veleučilišta kojima će se proširiti obrazovna ponuda te se osigurati prostor za odjel gradske i veleučilišne knjižnice. Dekan Sudarić rekao je kako žele razvijati visoko obrazovanje u Vukovaru i uvesti nove studijske programe što će omogućiti ostanak mladih u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Najavio je i dalje širenje Veleučilišta kao i otvaranje novih studija što će biti moguće u novim prostorima.

„Želimo razvijati visoko obrazovanje u Vukovaru i uvesti nove studijske programe što će omogućiti ostanak mladih u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Vukovarsko veleučilište trenutno broji oko 900 studenata. Uskoro ćemo otvoriti i novoizgrađeni Studentski sa 108 kreveta i nizom drugih sadržaja za studente“, rekao je Sudarić.

U budućem objektu u prizemlju nalazit će se Gradska knjižnica i knjižnica Veleučilišta te konferencijska dvorana kapaciteta 400 osoba. Dio kapaciteta Radničkog doma bi trebao biti namijenjen i za Poduzetnički inkubator, Centar za obrazovanje odraslih, Zdravstveni simulacijski centar, Socijalna gerontologija, Sestrinstvo i Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju. Rok za provedbu je godinu dana nakon čega bi bio pripremljen novi projekt rekonstrukcije u koju treba uložiti oko 40 milijuna kuna, a očekuje se da će obnova zgrade biti završena 2022. godine.