Održana sjednica Gradskog vijeća Vukovar

VUKOVAR, Članovi Gradskog vijeća Vukovara donijeli su jednoglasnu Odluku o davanju suglasnosti na prijenos prava građenja s Gradskom muzeja Vukovar na Muzej vučedolske kulture. Kako je pojašnjeno na taj način stvoreni su preduvjeti za početak izgradnje budućeg znanstveno – istraživačko – zabavnog Arheološkog parka kod Muzeja. Ovoj odluci prethodila je Odluka Vlade Hrvatske da od propale građevinske tvrtke „Vučedolska golubica“ otkupi nekretnine vrijedne oko 3 milijuna kuna koje će biti pripojene Muzeju i također će biti iskorištene za izgradnju Arheološkog parka.

„Sada je na Muzeju vučedolske kulture da ishodi sve potrebne dozvole, izradi projekt kako bi se krenulo u realizaciju projekta“, rekla je ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ruža Marić koja je bila nositelj projekta revitalizacije i izgradnje Muzeja vučedolske kulture.

Prema najavama za potrebe izgradnje Arheološkog parka trebat će osigurati preko 100 milijuna kuna. U njemu će biti napravljeni smještajni kapaciteti, igraonice za djecu, kupalište, pristan za brodove, planetarij, mini zoološki vrt s životinjama koje su nekada uzgajali Vučedolci, sporta igrališta…

Na sjednici Gradskog vijeća donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar. Ta gradska ustanova skrbila bi o sportskim objektima na području grada i to o bazenu, Sportskoj dvorani, Teniskim terenima u gradskoj četvrti Borovo naselje i ŠRC Lijeva bara.

Aktualni sat obilježila su pitanja Mirjane Semenić Rutko i Gorana Bošnjaka koje je interesirao stav gradskih vlasti u svezi priča koje kruže gradom prema kojima je jedna braniteljska zadruga dobila posao košnje trave na području Park šume Adica. Kako su rekli posao je dodijeljen bez javnoga natječaja, a vrijedan je 1,2 milijuna kuna.

„To nije istina jer na održavanju Adice rade djelatnici iz javnih radova. Braniteljska zadruga dobila je posao održavanja osam spomenika iz Domovinskoga rata na području grada. Radi se o poslu vrijednome 130.000 kuna pri čemu su oni bili najpovoljniji od svih pristiglih ponuda“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček.

Bilo je pitanja u svezi moguće izgradnje kružnoga toka u Sotinu, nogostupa u nekim vukovarskim ulicama, uklanjanju građevina koje prijete prolaznicima…

IVAN MATIĆ