Održana sjednica Gradskog vijeća: Andrija Hebrang neće postati Počasni građanin Vukovara

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Održana je vjerojatno zadnja sjednica Gradskog vijeća Vukovara u ovom sazivu. I ovaj put sjednici je prethodio Aktualni sat na kojem je bilo riječi u uvođenju noćnih autobusnih linija do Gospodarske zone Vukovara s obzirom da posluju dvije tvrtke koje trenutno imaju i noćne smjene. Isto tako bilo je riječi i o (ne)zakonitosti Javnog poziva udrugama iz područja kulture kojim se, kako je rečeno, krše odredbe Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi. Biljana Gaća ukazala je i kako s novom Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Vukovara svi koji žele koristiti prostor Gradske vijećnice plaćati će po 100 kuna. Vijećnike je interesirao i razlog povećanja od 2,5 milijuna kuna na ime troškova za isplatu plaća, doneseni Intervencijski plan, planovima o početku izgradnje obilaznice, novom Programu mjera za poticanje gospodarstva, činjenici da Uprava Borova ne želi izdati dozvolu Aero klubu Borovo za korištenje zemljišta koje se koristi kao pista za polijetanje, metodi kako se provodi provjera prebivališta…  Vijećnik Darko Buljan (SDP) je upitao gradonačelnika Ivana Penavu postoji li i jedan natječaj za vrijeme njegova mandata, a da se unaprijed nije znalo tko će biti primljen. Penava je odgovorio kako ne postoji niti jedan natječaj u kojemu se unaprijed znalo tko će biti primljen.

Na samoj sjednici Gradskoga vijeća donesene su i odluke o osobama i institucijama koje će dobiti na svečanoj sjednici Grada Vukovara povodom obilježavanja Dana Grada. Prema toj odluci Medalju Grada Vukovara dobit će Ivana Mujkić za vođenje Mažoretkinja Grada Vukovara, a plaketu Udruga tjelesnih ivalida “TOMS” Trogir. Prijedlog da Andrija Hebrang postane počasni građanin Grada Vukovara nije prošao jer je dobio 9 glasova vladajućih dok je 9 vijećnika bilo protiv i jedan suzdržan. Isto tako nije prošao niti prijedlog da medalju dobije Živojin Vučetić za zasluge u razvoju sporta kao niti Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskoga rata Grada Vukovara.

Na sjednici je razmatrano i izvješće o radu gradonačelnika, a usvojena su i financijska izvješća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Gradskoga muzeja, Gradske knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe i oba dječja vrtića. Prihvaćena su i izvješća o izvršenju programa gradnje i održavanja komunalnih objekata te održavanja komunalne infrastrukture. Usvojen je i plan rada te financijski program Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima. Gradski je proračun većinom glasova doživio prvi ovogodišnji rebalans. Vijećnici su odlučili i po kojim će se uvjetima iznajmljivati objekti u gradskome vlasništvu te kakvi će biti lokalni porezi.