Održana posljednja sjednica Gradskog vijeća Vukovara u ovome sazivu

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, U Ružičkinoj kući u Vukovaru održana je danas posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovome sazivu. Bila je ovo neuobičajeno kratka sjednica Gradskog vijeća ali i prilika da se jedni drugima zahvale na suradnji tijekom protekle četiri godine.  

U sklopu dnevnoga reda prihvaćene su izmjene programa javnih potreba u sportu, programa javnih potreba iz kulture i tehničke kulture te odvojenih programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Usvojen je  rebalans gradskog proračuna za tekuću godinu. Vlasta Šibalić, pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu, navela je kako su prihodi i primici planirani u iznosu od 445.767.438 kuna, dok rashodi rashodi i izdaci iznose 510.675.000 kuna, s tim da će razlika biti pokrivena viškom iz prethodnih godina. O daljoj realizaciji proračuna raspravljat će budući saziv Gradskog vijeća.