Održana Međunarodna konferencija “Razvoj javne uprave” na temu “Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi”

Foto: Veleučilište Lavoslav Ružička

OTOK, Na otočkim virovima, nedaleko od Otoka održana je Međunarodna konferencija “Razvoj javne uprave” na kojoj je središnja tema bila “Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi”. Konferencija je okupila brojne stručnjake i znanstvenike iz zemlje i inozemstva koji su u svojim izlaganjima i radovima promišljali o razvoju, motivaciji i upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru, a s konačnim ciljem poboljšanja usluge javne uprave.

Prvog dana Konferencije održana su pozvana predavanja prof. Joanne Wegner, dr. hab, sutkinje Visokog upravnog suda, sa Sveučilišta Lodz u Poljskoj,  prof. dr. sc. Daria Đerđe s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te doc. dr. sc. Edine Šehrić s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Drugog dana konferencije uslijedilo je izlaganje 42 recenzirana rada autora iz šest različitih zemalja čime su obuhvaćene sve tematske cjeline ovogodišnje Konferencije.

Izloženi radovi dostupni su u Zborniku radova objavljenom na dan Konferencije:

https://www.vevu.hr/zbornik-radova-sa-13-medunarodne-konferencije-razvoj-javne-uprave/

Konferencija je održana u suradnji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Veleučilišta u Šibeniku te Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Istarskog Veleučilišta, Sveučilišta BEDER iz Albanije,  Državne škole za javnu upravu i Central and Eastern European Association for Public Administration.