Održan znanstveno stručni skup dr. Vladimir Emedi

Foto: Lions klub Vukovar

VUKOVAR, U organizaciji Lions kluba Vukovar i Opće županijske bolnice Vukovar održan je 4. Znanstveno stručni simpozij dr. Vladimir Emedi koji se organiziran povodom obilježavanja 26. Svjetskog dana bolesnika. Namjera okupljanja je razmjena iskustava, druženje, upoznavanje i prigodna stručna predavanja. Ujedno želi se zahvaliti svima onima koji liječe bolesnike i skrbe o njima, a to su ponajprije zdravstveni djelatnici te brojni socijalni i vjerski djelatnici, ali i ostali nezdravstveni djelatnici i volonteri koji svojim plemenitim radom brinu o potrebama bolesnih.

Sve prisutne u ime organizatora LC Vukovar pozdravila je  dr. Mirjana Semenić Rutko. Zatim su se obratili Mato Puljić u ime Vukovarsko-srijemske županije te Jakica Rajković u ime Grada Vukovara. Predavači na simpoziju su bili dr. sc. Biserka Kovač, dr. med., spec. neurolog (OŽB Vukovar),  doc. dr. sc. Andrijana Muller, dr. med., spec. ginekolog (Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, predstojnica klinike), dr. sc. Agneza Aleksijević, mag. med. techn., pred., Ankica Vlačić, mag. med. techn., Mirjana Konjević, bacc. med. techn. i Ivana Kvesić, bacc. med. techn., (OŽB Vukovar), Hrvoj Jurković, dr. med., spec. ortoped (OŽB Vukovar), Stjepan Jelica, mag. physioth., pred., (Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar) i Željko Đekić, bacc. physioth. (OŽB Vukovar), Nenad Koruga, dr. med., spec. neurokirurg (KBC Osijek)  te Zvonimir Popović, dr. med. (KBC Osijek; asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost MFOS).