Održan 9. VUFIS – Vukovarski festival igre i smjeha

Foto: Golubica Vukovar

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i dana volontera, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica” Vukovar organizirala je 9. VUFIS – Vukovarski festival igre i smjeha, koji je održan u Hrvatskom domu u Vukovaru, pod pokroviteljstvom Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Na festivalu je sudjelovalo više od 150 osoba s intelektualnim oštećenjem koji su članovi i korisnici 8 udruga i ustanova sa područja Vukovarsko-srijemske županije: Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica” Vukovar, CZR „Mala Terezija” Vinkovci, Društva osoba s invaliditetom «Zvjezdice» Gunja, OŠ Josipa Matoša Vukovar, Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići”
Vukovar, Dječjeg doma Sveta Ana Vinkovci, Cjelodnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem Gradskog društva crvenog križa Županja i Društva za pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi” Županja.

Sudionici su se predstavili s dramskim i glazbeno-plesnim nastupima, dok je Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima “Tko se boji sutra još?” na izložbenom štandu predstavila svoj sajam stvaralaštva.