Odlukom Gradskog vijeća ćirilica više nije ravnopravno pismo u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na današnjoj sjednici Gradskoga vijeća Vukovara većinom glasova donesena je odluka o izmjenama Statuta Grada Vukovara o brisanju odredbi o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Tom odlukom se izvan snage stavlja odluka o ostvarivanju ravnopravne upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Vukovara. U pojašnjenu odluke navedeno je kako je njoj prethodila objava službenih rezultata popisa stanovništva provedenoga 2021. godine prema kojima u Vukovaru živi 29,73 posto Srba što je manje od jedne trećine od ukupnog broja stanovnika grada te na taj način ne ostvaruju pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara. Tim povodom priopćenjem za javnost oglasio se predsjednik Demokratskog saveza Srba Srđan Milaković kojega prenosimo u cijelosti:

„Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara donijeta je odluka o izmjeni statuta grada kojom je ukinuto pravo srpske nacionalne manjine na ravnopravnu službenu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Izgleda je to poklon vukovarskim Srbima na kraju godine od političke garniture na čelu sa gradonačelnikom Penavom.

Ovim je okončano 10-ogodišnje nasilje nad ćirilicom i srpskim jezikom u kom vremenu je od raznih državnih tijela učinjeno sve da do primjene ovog prava srpske zajednice nikada niti ne dođe. Popis stanovništva 2021. čekao se kao spasonosno rješenje u nadi da će Srba u Vukovaru biti manje. Iako je isti pokazao procenat zastupljenosti srpske zajednice od gotovo 30 posto – nikome ni na pamet nije palo da se ovo pravo srpske zajednice u Vukovaru zadrži. Kako je na današnjoj sjednici gradskog vijeća jedan vijećnik rekao: „mi ne moramo mijenjati statut i ukinuti ovo pravo, ali hoćemo“. Tako to izgleda kada primjena prava zavisi od onoga ko je na vlasti, a priznaje samo silu.

Nažalost, ovo je još jedna od mnogih poruka srpskoj nacionalnoj manjini od strane politike i institucija u Republici Hrvatskoj da se prava koja su joj zakonom zagarantovana primenjuju na „kašičicu“ i od slučaja do slučaja, a da pravne zaštite pred institucijama u Republici Hrvatskoj nema.

Iako Republika Hrvatska ulazi u sve jaču integraciju sa Europskom unijom ipak u civilizacijskom smislu, u poštovanju ljudskih prava ne pokazuje da tu i pripada.

Na kraju, svi znamo da ovo pravo koje je sada ukinuto nikada stvarno nije niti zaživjelo. Ali to je simbolika koja pokazuje odnos institucija prema pripadnicima jedne degradirane, ratom i politikom opustošene zajednice i pravima koje ona ima. A taj odnos je takav da sigurno neće obnoviti povjerenje. Što se srpskog jezika i ćiriličnog pisma tiče, to nam ipak nitko ne može oduzeti“, stoji u priopćenju.