Obnavlja se unutrašnjost vinkovačke “velike” crkve

VINKOVCI, Nakon što je prošle jeseni završila obnova najvećeg dijela unutrašnjosti vinkovačke Župne crkve sv. Euzebija i Poliona ili kako je dio Vinkovčana zove “velike” crkve, ove se godine pristupilo daljnjoj obnovi odnosno obnovi samog svetišta toga baroknog sakralnog objekta, zaštićenog spomenika kulture.

Crkva sv. Euzebija i Poliona građena je od 1772. do 1777. godine u doba Vojne krajine i to na osnovu dekreta austrijske carice Marije Terezije. Prvotno je to bila crkva sv. Ivana Nepomuka, a kasnije je preimenovana u crkvu ranokrščanskih mučenika sv. Euzebija i Poliona. Crkva je teško stradala u Domovinskom ratu kada je pogođen toranj crkve, razoren zvonik, uništena zvona, razoren velik dio krovišta iznad svetišta i razbijeno svih pet vitraja.

Nakon što je obnovljena iz vana, prošle godine pristupilo se unutrašnjoj obnovi te je u najvećem dijelu unutrašnjost i obnovljena, a u tijeku su radovi na svetištu.Po najavama iz župnog ureda, glavni će oltar biti restauriran na mjestu dok će oltarna slika sv. Ivana Nepomuka biti odvežena iza Nove godine na restauraciju u Zagreb. Obnovljeni su ili je obnova pri kraju pokrajnjih oltara, a u obnovu će ići i orgulje te klupe kao i pod između klupa. U konačnici unutrašnjost crkve bit će u bijeloj boji koja je i orginalna boja te crkvene građevine koja krasi samo središte Vinkovaca. Kraj obnove, u koju su uključeni vjernici, Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Ministarstvo kulture, očekuje se u ljeto iduće godine.

Đuro Karalić

Foto: Đuro Karalić