Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija Grada Vukovara

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na službenim stranicama Grada Vukovara objavljen je Natječaj za dodjelu stipendije učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini. Uvjeti natječaja, odnosno tko ima pravo zatražiti stipendiju i koje je sve dokumente potrebno dostaviti mogu se naći na Internet adresi www.vukovar.hr.

Prijave za dodjelu stipendija potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objave Natječaja u „Vukovarskim novinama“ i na web stranici Grada Vukovara na adresu: Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 1, Vukovar, s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima”- NE OTVARATI ili osobnom predajom na porti/prizemlje gradske uprave.