NOVI SIMBOLI SVEČANE SINJSKE ALKE U VUKOVARU

Foto: Ivan Matić

Pred skoru Svečanu Sinjsku alku sve više je si,nola Sinjske alke na području grada. Tako se i na fasadi OŠ Antuna Bauera u Vukovaru pojavila slika alkara na konju. To je izazvalo veliki interes građana koji zastaju kako bi napravili fotografiju za uspomenu.