Nastavak stipendiranja studenata biotehničkih znanosti u Slavoniji

Foto: M.M.

ZAGREB, Ministrica poljoprivrede Marija Vučković potpisala je Anekse Sporazuma o suradnji s dekanima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku te Veleučilišta u Požegi te privremenim rektorom Sveučilišta u Slavonskom Brodu temeljem kojih će se nastaviti stipendirati studenti biotehničkih znanosti na području pet slavonskih županija.

Istog dana objavljen je i javni poziv kojim su pozvana visoka učilišta biotehničkih znanosti s područja Slavonije, Baranje i Srijema da dostave podatke o iskazanom interesu studenata za korištenje sredstava stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Ministarstvo poljoprivrede drugu godinu zaredom dodjeljuje bespovratna sredstva studentima viših godina preddiplomskih i diplomskih studija u poljima agronomije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma u iznosu od 10.000 kuna po studentu za akademsku godinu. Pravo na dodjelu stipendija imaju redoviti i izvanredni studenti 2. i 3. godine preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija te studenti 1. i 2. godine diplomskih sveučilišnih ili specijalističkih diplomskih stručnih studija upisani u studijske programe koji su u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija prvi puta upisali godinu studija za studijski program iz biotehničkih znanosti.

„Cilj naših politika je, između ostalog, zadržati mlade na selu i njihov interes u sektoru poljoprivrede te na taj način promijeniti strukturu poljoprivrednih gospodarstava i modernizirati poljoprivrednu proizvodnju. Da bi to bilo moguće, moramo stimulirati mlade da se obrazuju te ulažu svoje vrijeme, znanje i entuzijazam u zemlju te time u rast i razvoj hrvatske poljoprivrede. Ovo je jedan od načina na koji direktno osiguravamo mladima sredstva za nesmetano studiranje i stjecanje znanja za rad u poljoprivredi“,ističe ministrica Vučković.

Potpora u trajanju od četiri akademske godine, koja je započela 2019./2020., dodijelila se za 843 studenta u ukupnom iznosu od 8,4 milijuna kuna. Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema dio je Razvojnog sporazuma „Slavonija, Baranja i Srijem“ koji objedinjava aktivnosti na području pet slavonskih županija.