Nakon višegodišnjih radova, Hrvatske vode završile obnovu savskog nasipa u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Foto: Đuro Karalić

Održana je godišnja konferencija kao i posjet gradilištu projekta „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške”.

Konferenciji za medije i obilasku gradilišta nazočili su župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima, kao i predstavnici jedinica lokalne samouprave.

Prirodna katastrofa u svibnju 2014. godine na području Vukovarsko-srijemske županije i Brodsko-posavske županije premašila je sve do sada zabilježene poplavne događaje. Ovaj događaj posljedica je prodora lijevoobalnih savskih nasipa na dvije lokacije, u blizini Rajevog Sela i u blizini naselja Račinovaca.

Hrvatske vode su 2015. godine pokrenule pripremu projekta Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa na cijelom potezu od granice s Republikom Srbijom do Nove Gradiške, kako bi se osigurala ujednačena razina sigurnosti nasipa uslijed hidrauličkog sloma temeljnog tla te omogućio adekvatan pristup nasipu radi provedbe mjera obrane od poplava i preventivno učinkovitije održavanje nasipa.

Provedbom aktivnosti koje su predmet projekta, ojačavaju se nasipi i omogućuje sigurna komunikacijska linija tijekom pripremne, redovne i izvanredne obrane od poplava. Ujedno, smanjuju se rizici od poplava na površini od 221,668 ha te omogućuje kvalitetnija provedba aktivnih mjera obrane od poplava, navode iz Hrvatskih voda.

Slika 1Slika 1

Slika 2

Foto: Hrvatske vode

Ukupna vrijednost projekta sufinanciranog od strane Europske unije iznosi 369,7 milijuna kuna, a dio sufinanciran od strane EU iznosi 314,2 milijuna kuna.

Također, predstavljen je i projekt obnove crpne stanice Teča koja je oštećena u poplavi 2014. godine, a čija se obnova upravo završava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od 42,4 milijuna kuna.

Crpna stanica Teča na Savi kod Račinovaca gradi se na lokaciji uzvodno od postojeće crpne stanice, koja je oštećena u poplavi 2014. godine. Nakon poplave, na postojećoj crpnoj stanici su izvršene nužne sanacije, no s obzirom na starost objekta i opreme (izgrađena 1932. godine), izgrađena je nova crpna stanica i na taj način osigurana sigurna odvodnja zaobalnog područja. Objekt i oprema stare crpne stanice ostaju u sadašnjem stanju kao podsjetnik na nekadašnju tehniku crpljenja te je planirano da se izvrši konzervacija.

Slivno područje crpne stanice Teča obuhvaća dio melioracijskog područja Biđ-Bosutskog polja površine 1.979 ha, a obavlja se glavnim odvodnim kanalima Teča i Obošnica koji se spajaju neposredno prije crpne stanice.

Po riječima vukovarsko-srijemskog župana Damir Dekanića, stanovnici Račinovaca i ostalih vukovarsko-srijemskih mjesta uz rijeku Savu sada se mogu osjećati sigurno od mogućih poplava.

“Sigurnost građana je najbitnija kao i sigurnost imovine i mislim da se katastrofa iz 2014. godine sigurno više neće ponoviti”, kazao je Dekanić.

Rekao je da je u sklopu suradnje Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda dogovorena realizacija projekta regulacije vodnih tokova Spačvanskog bazena, a počeli su i razgovori oko uređenja slivnog područja Biđ-bosutsko polje čime bi se došlo do konačne regulacije Bosuta.