Na Priljevu zasađena “ljepša i starija stabla” platana

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, Sukladno ranijim najavama prilikom izgradnje novog trgovačkog centra danas su zasađene sadnice platana na Priljevu na mjestu gdje su ljetos ta stoljetna stabla, koja su bila jedan od prepoznatljivih simbola grada. Stara stabla platana su uklonjena radi potreba novoizgrađenog tržnog centra na Priljevu.   

“Danas su platane zasađene što je bio uvjet Grada Vukovara prilikom izgradnje trgovačkog centra. Želimo informirati naše sugrađane da je učinjeno kako je i najavljeno. Zatražili smo sadnju drveća koja su u poodmakloj dobi te su po jednom uklonjenom stablu zasađena dva nova”, rekao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig.

Kada je riječ o posječenim stablima platana to je među građanima izazvalo veliki revolt i brojne negativne reakcije. Platane se nalaze na Priljevu te su tijekom desetljeća unazad postale jedan od prepoznatljivih simbola Vukovara. Stara stabla platana su uklonjena radi potreba novoizgrađenog tržnog centra na Priljevu.   

Foto: Ivan Matić

Dodao je kako je to nastavak brige i zalaganja Grada Vukovara za zelenilo, uređenost i hortikulturu grada te je podsjetio da se, nakon što je proveden „Projekt O2“ kojim su zelene površine pošumljavane dronom te je zasađeno preko 500 sadnica drveća u park-šumi Adica, na ulicama Vukovara trenutno može vidjeti i novi proces sadnje drveća i dodatno ozelenjivanje grada. Po cijelom gradu u tijeku je sadnja već razvijenih mladica jablana, mliječnog, kuglastog i crvenog javora, japanske trešnje, velelisne i sitnolisne lipe, divljeg kestena, hrasta lužnjaka, jasena te javorisne platane koja se sade na području cijeloga grada. Ukupno će biti zasađeno 2800 različitih vrsta sadnica, a 1500 sadnica namijenjeno je za park-šumu Adica.