Na ljeto započinje probni rad pročišćivača otpadnih voda u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda dio je projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ čiji je osnovni cilj poboljšanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Vukovar, zaštita okoliša, zdravstvenog stanja te poboljšanje uvjeta života stanovnika. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 362 milijuna kuna.

U okviru projekta riješena je problematika dijela vodoopskrbe i odvodnje te su optimizirana rješenja za opskrbu dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kvalitete, a uskoro će biti okončana i izgradnja pročišćivača otpadnih voda. Radove koji su u tijeku sa suradnicima je obišao gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima. Kako je rečeno tom prilikom projekt izgradnje pročišćivača ukupne je vrijednosti 142 milijuna kuna.  

„Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda plan je koji se spominje još davne 1985. godine u članku Vukovarskih novina kada je Vodovod grada Vukovara slavio 30 godina svog postojanja, ali je pojasnio i način njegova funkcioniranja. Jedan od benefita, osim što je projektom obuhvaćeno 2200 novih priključaka, također je i ukidanje postojećih ispusta u samu rijeku Dunav. Sabirna točka svih ispusta će biti pročišćivač. Sva voda dolaziti će na jednu točku gdje će nakon grube i fine rešetke te dodatne biološke obrade, pročišćena voda biti ispuštena u rijeku Dunav. Njegov kapacitet pročišćavanja je 900 tisuća kubika vode što je ekvivalent za 42.500 stanovnika“, rekao je direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov.

Pojasnio je kako će otpadna voda koja bude dolazila u pročišćivač biti tretirana kroz krupnu rešetku, potom i sitnu, kao i s raznim preparatima. Tako pročišćena voda ispuštat će se na kraju u Dunav. Najavio je i kako se probni rad pročišćivača očekuje tijekom ljeta ove godine, u srpnju ili kolovozu, a da se dobivanje uporabne dozvole očekuje početkom 2023. godine.

Podsjetio je i kako je projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ započeo 2015. godine te da je njegova realizacija vremenski produljena uslijed tehničkih poteškoća i insolventnosti prvotnog izvođača radova. Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ u iznosu od 70% financiran je od strane Europske unije, 12% od strane Vlade Republike Hrvatske, 12% sredstava je Hrvatskih voda dok je preostali dio financiraju jedinice lokalne samouprave obuhvaćene projektom.