Lokalnim zajednicama dodjeljena sredstva za razvoj

ZAGREB, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisalo je sa 170 korisnika ugovore o sufinanciranju po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu u vrijednosti od 40 milijuna kuna, a među primateljima sredstava su i pojedini vukovarsko-srijemski gradovi i općine.

Općini Ivankovo dodjeljeno je 250.000 kuna za modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Ulici sv. Nikole Tavelića, Gradu Otoku 192.000 kuna za prenamjenu poslovne zgrade u prostor za obavljanje zdravstvene djelatnosti,  općini Jarmina 250.000 kuna za sanaciju nerazvrstane ceste, općini Privlaka 400.000 kuna za izgradnju parkirališta i biciklističke staze, a gradu Županja 450.000 kuna za rekonstrukciju prometnice koja spaja  Ulicu dr. Franje Račkog i Aleju Matice hrvatske.

Općina Tompojevci dobila je 200.000 kuna za rekonstrukciju ceste u Berku i Tompojevcima, općina Andrijaševci 300.000 kuna za prvu fazu izgradnje parkirališta i pješačkog hodnika u Andrijaševcima, općina Lovas 250.000 za postavljanje sustava za proizvodnju električne energije „Sunčane elektrane Lovas“ koliko je dobila i općina Štitar za rekonstrukciju mjesnog Doma kulture.

Općini Cerna dodjeljeno je 250.000 kuna za sanaciju oštećenih nogostupa, a općini Gradište isti iznos potpore za izgradnju i obnovu nogostupa.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Kroz ovaj program svake se godine sufinancira razvoj lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Sredstva se dodjeljuju lokalnim zajednicama čiji indeks razvijenosti ne prelazi 100% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske, a projekti su ocijenjeni da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnoj gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja i stvoriti preduvjete za jačanje socijalne kohezije i održivi društveni razvoj.

ĐURO KARALIĆ