Grad Vinkovci raspisao natječaj za studentske stipendije

VINKOVCI, Gradske vlasti raspisale su natječaj za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca za akademsku godinu 2017/2018, a pravo sudjelovanja na natječaju imaju redovni studenti nakon upisane druge godine studija, pa nadalje pod uvjetom da su državljani Republike Hrvatske s neprekinutim prebivalištem na području grada Vinkovaca u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije, su upisani  na studij u Republici Hrvatskoj ili u zemlji članici Europske Unije, su upisani na stručni, preddiplomski i diplomski Sveučilišni odnosno integrirani studij, ne primaju stipendiju ili potporu od strane drugog subjekta i do trenutka podnošenja zahtjeva nemaju više od 25 godina starosti.

Osnovni kriterij za dodjelu stipendije su izbor studija, uspjeh na prvoj, odnosno višoj godini studija (prosjek ocjena studija najmanje 3,50 ukoliko se student ne obrazuje u obrazovnom programu prema Preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Vinkovce), socijalni status te vrednovanje vrhunskih sportaša studenata.

Obrazovni programi sveučilišnih studija sukladno Preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Vinkovce u 2017. godini su: -medicina, -dentalna medicina, – edukacijska rehabilitacija, -farmacija, -socijalni rad, -veterinarska medicina, -arhitektura, -računarstvo, -elektrotehnika, -strojarstvo, -građevinarstvo, -informatika, -engleski jezik; anglistika, -njemački jezik; germanistika, -matematika; nastavnički smjer, -fizika; nastavnički smjer, -geografija; nastavnički smjer, -biologija, -kemija, -logopedija, -likovna akademija i -glazbena akademija.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije Grada Vinkovaca za školsku godinu 2017/2018. treba dostaviti najkasnije do 6. studenoga 2017. godine Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vinkovaca.

Sve informacije o natječaju mogu se pronaći na web stranici Grada Vinkovaca – vinkovci.hr