Kroz Ugovore potiče se legalizacija proizvodnje suhomesnatih proizvoda

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić potpisao je zadnjeg dana tekuće godine ugovore o dodjeli potpora za izradu tehničke dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju objekta za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda. Kako je rekao Galić ugovori su potpisani sa pet obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava: OPG Ćuk Stjepan iz Vođinaca, OPG Prkić iz Gradišta, OPG Peulić Josip iz Cerne, PG Ivan Antinac i OPG Pavković iz Starih Mikanovaca.

„Kakvoća tradicijskih suhomesnatih proizvoda nikad nije bila upitna, ali je jasno da proizvodnju treba odraditi u uvjetnim prostorima na siguran, zakonom i pravilnicima određen način. Cilj nam je zadržati tradicionalnu, karakterističnu i izvornu proizvodnju, te istovremeno pomoći obiteljskim i drugim malim poljoprivrednim gospodarstvima kako bi proširili svoje aktivnosti. Potrošači prepoznaju i cijene proizvodnju autohtonih proizvoda proizvedenih primjenom specifičnih postupaka i receptura“, rekao je Galić.

Dodao je i kako će se legalizacija proizvodnje, na većini poljoprivrednih gospodarstava, provesti na način da se postojeći objekti rekonstruiraju, prenamjene ili nadograde u skladu sa zakonskim odredbama. Sudjelujući u financiranju tehničko-tehnološkog projekta uređenja prostora za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda, Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije želi pomoći pri svladavanju prvog koraka ka legalizaciji i stvoriti uvjete za uspješno kandidiranje na neku od Mjera iz Programa ruralnoga razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. ili drugih javnih izvora. Programom potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije utvrđene su aktivnosti u poljoprivredi za koje će Vukovarsko-srijemska županija za razdoblje 2016. – 2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemska županije za navedeno razdoblje. Istaknuto je i kako kroz legalizaciju OPG-i stječu mogućnost i apliciranja sa svojim projektima kroz razne programe u Hrvatskoj ali i EU. Trenutno na području Vukovarsko-srijemske županije postoji oko 5.000 OPG-a ali i dalje ima onih koji svoje poslovanje nisu uskladili sa zakonom.