Komunalac korisnicima dijeli edukativne knjižice i kupone za odvoz glomaznog otpada

Foto: Komunalac

VUKOVAR, Prema informacijama iz vukovarske gradske tvrtke komunalac, baš kako je prethodno i najavljeno, a sukladno višegodišnjoj praksi, i ove godine izrađena je edukativna knjižica (brošura o biootpadu) koja će se u razdoblju od 11. do 18. siječnja 2021. godine podijeliti korisnicima.

U isto vrijeme korisnicima će biti podijeljeni i kuponi za odvoz glomaznog otpada kao i vrećice za papir i plastiku i rasporedom odvoza za ovu 2021. godinu. Građani će na taj način dobiti precizan raspored odvoza otpada tijekom 2021. godine ali i pojašnjenja ali i pojašnjenja kako pravilno razvrstavati papir i plastičnu ambalažu. Pojašnjeno je i kako se i kada odvozi glomazni otpad i kako prijaviti njegov odvoz. U brošuri stoji i informacija o radu reciklažnog dvorišta kao i mobilnog reciklažnog dvorišta. Navedene su i lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini.   

„Ova obavijest radi se sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, a čiji je cilj pružiti korisniku usluge propisane informacije koje se tiču sakupljanja otpada na određenom području pružanja javne usluge sakupljanja otpada“, navode iz Komunalca.