Kampanjom „Ja sam više od MS-a!“ u 16 gradova obilježen Svjetski dan multiple skleroze 

Foto: Đuro Karalić

Svjetski dan multiple skleroze obilježava se 30. svibnja u cijelom svijetu, a ove godine Savez društava multiple skleroze Hrvatske već tradicionalno kampanjom „Ja sam više od MS-a“ zajedno sa 21 županijskom udrugom osoba s multiplom sklerozom osvještava javnost o ovoj nepredvidljivoj i neizlječivoj bolesti, ali i resursima i podršci koje imaju i pružaju udruge oboljelih. U Hrvatskoj od ove bolesti procjenjuje se da boluje oko 7000 osoba, a u udrugama članicama Saveza okupljeno je više od 3200 osoba s multiplom sklerozom. Kampanja se obilježava pod sloganom „Brinem o tebi, brinem o sebi“, a osobe s multiplom sklerozom uključile su se u kampanju dijeljenjem fotografija i videa sa hashtagovima #jasamviseodmsa i #brinemotebibrinemosebi.

Ove godine u 11 udruga osoba s multiplom sklerozom su snimljeni promotivni videi u kojima je naglasak na podršci, a kojima se predstavljaju široj javnosti. Videi su dostupni na Facebooku, Instagramu, YouTube-u i web stranicama udruga oboljelih od multiple skleroze i Saveza. Krajem svibnja, Hrvatska je obojana u narančasto, službenu boju multiple skleroze, a kroz kampanju su organizirana različita događanja u organizaciji udruga članica Saveza i to u: Zagrebu, Zaboku, Varaždinu, Zadru, Čakovcu, Bjelovaru, Zaprešiću, Vukovaru, Slavonskom Brodu, Splitu, Sisku, Šibeniku, Požegi, Dubrovniku, Rijeci i Osijeku. Sva događanja organizirana su sa ciljem upozoravanja na probleme oboljelih, ali i upoznavanja javnosti sa podrškom koju pružaju udruge oboljelih, izvijestili su iz Saveza društava multiple skleroze Hrvatske.

Uoči Svjetskog dana multiple skleroze prof. dr sc. Vanja Bašić Kesvodeća stručnjakinja za multiplu sklerozu u Hrvatskoj iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručila je: „Multipla skleroza je kronična autoimuna demijelinizirajuća bolest za koju je važno što ranije dijagnosticirati i te odmah po postavljanju dijagnoze započeti s liječenjem. U RH su dostupne sve terapijske opcije, kao bilo gdje u svijetu, a zahvaljujući novim preporukama bolest se može započeti liječiti odmah na početku. Tendencija je stvaranje što više MS centara u kojem će pristup dijagnostici i liječenju multiple skleroze biti multidisciplinaran, a osim neuroimunologa i MS sestara uključivati i brojne druge specijaliste koji su potrebni MS bolesnicima. Osim medikamentozne terapije, jako je važna neurorehabilitacija u toplicama stacionarnog tipa na što naši bolesnici imaju pravo jednom godišnje. Važan segment predstavlja i rad Udruga koje uvelike pomažu u prihvaćanju spoznaje da naši bolesnici boluju od kronične bolesti, a osim toga im pružaju i brojne usluge u vidu socijalne pomoći, edukacije, različitih oblika rehabilitacije i najvažnije podrška koja je našim bolesnicima potrebna.Povodom Svjetskog dana MS- a cilj nam je dizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja bolesti, rane dijagnostike, ranog početka liječenja te u slučaju visokoaktivnog oblika bolesti ili progresije dati visokoučinkovite lijekove kojih je u RH dostupno više vrsta.“

Savez društava multiple skleroze Hrvatske/Đ.K.