Jelinić za gradnju novog željezničkog kolodvora u Vukovaru na Olajnici

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Sadašnji željeznički kolodovor u gradu Vukovaru daleko je većini građana toga grada te bi bilo dobro da se izgradi nova zgrada željezničkog kolodvora u Vukovaru, u blizini gradskog središta, uz prugu koja prolazi iza autobusnog kolodvora, smatra vijećnica HDSSB-a u Gradskom vijeću Vukovara Slavica Jelinić.

“Smatram da željeznički kolodvor treba približiti ljudima. U svim gradovima željeznički kolodvor je u blizini centra, a još važnije u blizini autobusnog kolodvora radi prometne povezanosti. U Vukovaru oni koji žele putovati vlakom moraju razmišljati kako prijeći još pet kilometara do centra grada i autobusa”, navodi u priopćenju za javnost Slavica Jelinić.

Jelinić smatra da prugu koja prolazi iza autobusnog kolodvora (a unesena je u Prostorni plan Vukovara) treba obnoviti te izgraditi željeznički kolodvor u Vukovaru iza toplane u naselju Olajnica, u samoj blizini autobusnog kolodvora.

“Apeliram prema gradonačelniku Grada Vukovara da svojim autoritetom utječe, pa i kroz najavljeni projekt Slavonija, da se navedeni infrastrukturni projekti realiziraju za dobrobit naše lokalne zajednice i razvoja grada Vukovara. Vjerujem da se oni mogu financirati ili sufinancirati novcem fondova Europske unije”, poručuje Slavica Jelinić.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava podsjetio je kako je prema Generalnom urbanističkom planu planirano da novi željeznički kolodvor bude izgrađen između Park šume Adica i gradskog naselja Olajnica. Taj projekt se nalazi i u programu obnove objekata infrastrukture koji je predan Vladi RH, a odnosi se na razdoblje 2017.-20121. godina.