Javni poziv za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama

Foto: Pixabay/James Riess

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini.

Ukupno planirana financijska sredstva za ovaj Javni poziv iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 10.000,00 eura.

Više o pozivu na poveznici:  https://vusz.hr/javni-poziv-za-financiranje-troskova-pregleda-registriranih-sportasica-sportasa-do-18-godina-u-sportskim-udrugama-na-podrucju-vukovarsko-srijemske-zupanije-u-2024-godini/.