Izrečene nove presude za razbijanje dvojezičnih ploča

VUKOVAR, Na Općinskom sudu u Vukovaru ovoga tjedna donesene su dvije presude osobama optuženima za razbijanje postavljenih dvojezičnih ploča u Vukovaru. Sudskom presudom Zlatko Zaoborni osuđen je na kaznu zatvora od dva mjeseca uz uvjet ako tijekom godinu dana ne počini novo kazneno djelo. Presudom je dužan  nadoknaditi i troškove dvojezične ploče, u iznosu od 937,50 kuna, kao i troškove kaznenog postupka u iznosu od 500 kuna. Na Općinskom sudu u Vukovaru izrečena je i presuda Bogdanu Bartošiku i to za oštećene dvojezične ploče na pročelju Ureda za državnu upravu u Vukovaru. Bartošik je osuđen na četiri mjeseca zatvora, uz uvjet od godinu dana. Isto tako dužan je platiti i 200 kuna za oštećenje ploče kao i pokriti trošak postupka od 500 kuna.

IVAN MATIĆ