IZBORI: U četiri godine udvostručili smo naknade za bebe, sve više obitelji s troje i više djece koristi gradske naknade za podmirenje režija

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Grad Vukovar iz godine u godinu povećava izdvajanja za demografske mjere, pa su tako udvostručili i sredstva za jednu od najpopularnijih mjera – naknade za bebe.

Ivan Penava i njegova gradska uprava povećali su naknade za bebe sa prijašnjih 1.000 za prvo, 2.000 za drugo i 5.000 za treće i svako iduće dijete na 2.000 za prvo, 3.000 za drugo i 10.000 za svako iduće dijete, te su u proračunu za ovu godinu za bebe osigurali 700 tisuća kuna, dok je u 2017. za tu svrhu bilo utrošeno 368 tisuća kuna.

Čitav je niz mjera kojima Grad Vukovar pomaže i prati svoje mlade obitelji od rođenja djeteta pa do završetka školovanja, a ističu se kao Grad koji obiteljima s troše ili više djece do 16 godina starosti financijski pomaže sa podmirenjem režija, odnosno troškova stanovanja. Svake godine za ovu mjeru osiguraju milijun kuna, a broj korisnika iz godine u godinu se povećava što govori o pozitivnim demografskim trendovima, odnosno rastu broja obitelji s troje ili više djece.

U 2018. za troškove stanovanja isplatili su tako 615 tisuća kuna, odnosno naknade je dobila 141 obitelj, u 2019. taj broj se penje na 173 obitelji i 767 isplaćenih tisuća kuna, a u prošloj godini utrošeno je 837 tisuća kuna, odnosno naknade je iskoristilo 205 obitelji s troje ili više djece.

„Grad Vukovar prvi je grad u Hrvatskoj koji sufinancira račune za vodu, struju, grijanje i odvoz kućnoga otpada i to do 6.300 kuna godišnje po obitelji. Cilj je ove mjere zadržavanje mladih obitelji na području Vukovara te podrška u odgoju više djece. Ovo je još jedna u nizu mjera kojima Grad Vukovar podržava osnivanje i zadržavanje mladih i višečlanih obitelji te vjerujemo kako će se uvođenjem prava naknade za troškove stanovanja olakšati financijsku situaciju navedenim obiteljima i smanjiti troškove za osnovne životne potrebe. Mjera je pozitivne prirode te se njome nastoji olakšati život mladim obiteljima koje se nalaze u kritičnoj fazi kada imaju izrazito velike financijske potrebe, a tek započete profesionalne karijere. Za ovu se mjeru u gradskome proračunu osigurava milijun kuna’, kažu nam u gradskoj upravi.

Vukovar je, naime, kako je pokazalo i naše veliko terensko istraživanje na početku ove godine, jedan od gradova koji bilježi rast rođenih beba. Iako ćemo službene podatke DZS-a mora pričekati do srpnja, po neslužbenim podacima temeljenim na broju podnesenih zahtjeva za naknade za bebe jasno je da bilježe pozitivan trend – lani su imali 10 beba više nego u 2019. godini. Prošle godine su, tako, imali 177  zahtjeva za naknade za bebe, a godinu ranije 167, te je isplaćeno 434 tisuće naknada.

Pozitivne trendove Grad Vukovar posljednjih godina bilježi i kad je riječ o broju djece upisane u vrtiće, a pogotovo jaslice, pa su tako lani uveli nove skupine u oba svoja vrtića i zaposlili nove odgojitelje.

„Grad Vukovar je jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji gotovo uopće nema neupisane djece (nekolicina je na čekanju , ali i to samo u slučaju kad su roditelji nezaposleni te su kod kuće). Također, valja naglasiti da su i izdvajanja Grada Vukovara kontinuirano kroz godine sve veća i veća, cijena vrtića za roditelje se nije mijenjala već cijelo desetljeće, a troškovi su sve veći i teret preuzima Grad Vukovar kao osnivač. Ekonomska cijena vrtića iznosi 1.400,00 kn od čega roditelji plaćaju 490,00 kn, a Grad Vukovar 910,00 kn“, kažu nam u gradskoj upravi.

Grad Vukovar olakšava i financijski pomaže i roditeljima školaraca pa su tako na početku školske godine izdvojili gotovo 300 tisuća kuna za sufinanciranje školskih bilježnica i startasica i cvička koje su podijelili svim učenicima, a za koje za slijedeću jesen, odnosno početak školske godine, planiraju čak 400 tisuća kuna. Uz to, roditeljima će refundirati i troškove radnih bilježnica sa čak 700 tisuća kuna. Sufinanciraju prehranu u produženom boravku, pokrivaju 24-satno osiguranje za sve učenike, osigurali 34 asistenta u nastavi…

Sufinanciraju gradski prijevoz srednjoškolcima, te stipendiraju učenike i studente, a za stipendije izdvajaju preko milijun kuna. Osim toga, mladim obiteljima pomaže se i dodjelom kadrovskih stanova.

Grad Vukovar objavio je tako jedan natječaj za stambeno zbrinjavanje kadrova. Riječ je o nacionalnom programu stambenog zbrinjavanja koji se provodi u skladu sa Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima za potrebe stambenog zbrinjavanja kadrova određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području jedinice lokalne samouprave. Radi se o mladim obrazovanim ljudima koje ovaj grad treba i uz pomoć kojih će se pojačati kapaciteti grada Vukovara, koji će svojim životom i radom doprinijeti izgradnji grada Vukovara.

„Do sada smo u suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje uspješno proveli program kadrovskog zbrinjavanja na području Vukovara te je dodijeljen ukupno 41 stan kadrovima koje smo zakonom i pravilnikom odredili kao prioritetne na razini grada. Radilo se o liječnicima, biotehnolozima, magistrima povijesti, edukacije, rehabilitacije, službama iz domene sigurnosti, no ono što je najvažnije riječ je o mladim ljudima uz kojih se nadamo ojačati kapacitete grada Vukovara. Očekujemo kako ćemo i u ovome natječajnom ciklusu imati velik interes kao i do sada te da će biti stambeno zbrinuti mladi perspektivni ljudi koji će graditi budućnost još boljeg Vukovara“, ističu iz grada

AUTOR: GRADONAČELNIK.HR