Iz škola na županjskom području u protekle četiri godine “nestalo” 663 učenika

Foto: Pixabay

ŽUPANJA, Uobičajila se slika da je u selima županjske Posavine veliko smanjenje broja stanovnika, da je sve manje rođenih, da su škole sve praznije. Možda je zato nekima i veće iznenađenje podatak da je u Županji najveći pad broja učenika u osnovnim školama županjske Posavine, piše Slobodan Obradović, a objavljuje zupanjac.net.

Podaci se odnose na broj učenika u protekle 4 godine. Uspoređujući 2017. i 2014. u Županji (osnovne škole Ivana Kozarca i Mate Lovraka) je manje 249 učenika osnovnih škola. No, loše je što je to ujedno i najlošiji omjer, uspoređujući 2014. i 2017. godinu, (zajedno s Podgajcima Posavskim).

2014. 2015. 2016. 2017. 2017./2014. 2017./2014.
I.K. Županja 713 672 629 570 -143 0,80
M.L. Županja 343 304 268 237 -106 0,69
ŽUPANJA ukupno 1.056 976 897 807 -249 0,76
P.Posavski 88 86 75 67 -21 0,76
Vrbanja 192 186 153 152 -40 0,79
B. Greda 383 356 334 314 -69 0,82
Cerna 464 455 429 385 -79 0,83
Gunja 351 310 282 293 -58 0,83
Bošnjaci 350 381 300 293 -57 0,84
Račinovci 86 71 71 72 -14 0,84
Štitar 185 178 168 160 -25 0,86
Drenovci 161 151 138 138 -23 0,86
Soljani 150 150 143 134 -16 0,89
Gradište 271 263 269 259 -12 0,96
ukupno 3.737 3.563 3.259 3.074 -663 0,82
VSŽ 12.196 11.743 11.096 10.610 -1.586 0,87