Ilok dobio Park fra Marka Malovića

Foto: Radio Ilok

ILOK, Odlukom Gradskog vijeća Iloka park na Trgu sv. Ivana Kapistrana u Iloku smješten u staroj povijesnoj jezgri između Osnovne škole Julija Benešića Ilok i Župne crkve sv. Ivana Kapistrana od sada nosi ime fra Marka Malovića, jesenas preminulog franjevca koji je u Iloku proveo sve vrijeme okupacije kao jedini katolički svećenik na okupiranom području u Domlovinskom ratu.

Incijativu za imenovanje parka imenom fra Marka Malovića dala je iločka gradonačelnica Marina Budimir poradi njegovog iznimnog doprinosa za dobrobit grada Iloka i njegovih građana kako za vrijeme Domovinskog rata tako i po povratku u Ilok.

Fra Marko Malović, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, preminuo je u Slavonskom Brodu 16. rujna ove godine, u 72. godini života, 56. redovništva i 47. svećeništva. Kao svećenik bio je na službi u Zagrebu, Bjelovaru, Našicama, Trsatu i Virovitici, a od početka agresije od 1990. godine za vrijeme cijeloga Domovinskoga rata i mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja, sve do 2005., u Iloku.

Gradsko vijeće Grada Iloka dodijelilo mu je Povelju Grada Iloka kojom ga je proglasilo „Počasnim građaninom Grada Iloka” u znak „zahvalnosti za duhovnu i inu potporu građanima Iloka u vrijeme Domovinskoga rata, a potom i u danima povratka prognanih Iločana”.