HSS predlaže načine rješavanja biciklističke infrastrukture u Vinkovcima

VINKOVCI, Putem vijećnika u Gradskom vijeću Vinkovaca članovi HSS-a predložiti će čelnicima grada načine kako da se unaprijedi biciklistička infrastruktura na području grada. Kako je rekao Damir Grizelj u gradu su svi svjesni problema ali i isto tako činjenice da se u zadnjih 20 i više godina po tom pitanju nije ništa učinilo. HSS predlaže uređenje biciklističkih staza po gradu kao i do okolnih sela što bi omogućilo i korištenje u većoj mjeri bicikala u svakodnevnom životu.

„To bi omogućili da mnogi građani na posao mogu doći u grad biciklom ili pak na taj način doći kako bi obavili i neke druge poslove u gradu. Imalo bi to i ekološki utjecaj jer bi grad bio čistiji ali i ekonomski jer bi građani na taj način uštedjeli“, rekao je Grizelj.

Iz HSS-a predlažu i da gradske vlasti jedan dan u godini odrede kao dan bez korištenja motornih vozila u centru grada. Po uzoru na neke druge gradove predložili su i uvođenje „Nextbike sustava javnih bicikala“ koji bi, kako kažu, također imao veliku ulogu za građane.

„Bila bi to dopuna uza gradski prijevoz. Naime, smanjili bi gužve u centru i riješili problem parkiranja u užem centru grada“, istakao je Grizelj.

Pojasnio je kako bi u gradu bilo izrađeno nekoliko lokacijskih postaja za taj projekt kao i da sustav „Nextbike“ u Hrvatskoj već ima 12 gradova. Prema navodima iz HSS-a za Hrvatska iz EU fondova do 2020. godine može iskoristiti značajna financijska sredstva. Primjera radi Grad Zadar je za taj projekt, s četiri lokacijske stanice, osigurao oko 87.000 kuna.

IVAN MATIĆ