HSP uputio otvoreno pismo Ivanu Penavi kao i prijedloge kako osigurati novac za prijevoz studenata

Foto: Đuro Karalić

VUKOVAR, Poslije odluke vukovarskih gradskih vlasti o prekidu sufinanciranja prijevoza troškova prijevoza za studente s prebivalištem u Vukovaru gradska podružnica HSP-a uputila je otvoreno pismo gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi. Pismo HSP-a, kojega potpisuje predsjednik podružnice Vinko Jozić, prenosimo u cijelosti:

„Poštovani gospodine gradonačelniče! Obraćamo Vam se ovim putem kako bi smo Vam skrenuli pozornost na posljedice odluke o nesufinanciranju troškova prijevoza vukovarskim studentima. Davno je iznesena fraza koju ste i Vi podupirali o Hrvatskoj koja će biti zemlja znanja i još se sjećamo Vaših predizbornih poruka kako će Vukovar biti grad mladih. Nadamo se da ste svjesni činjenice kako mladi masovno napuštaju naš grad i Slavoniju općenito, a ovakva odluka kojom će velikom broju mladih biti otežano daljnje školovanje (vjerojatno će neki morati i napustiti započeti studij), još će pospješiti taj negativan trend iseljavanja. Jer mladima koji su završili srednju školu, nemaju posla, ne mogu sami financirati putovanje na fakultet, ne ostaje drugo nego napustiti Vukovar i Hrvatsku. Poznat nam je slučaj gdje je mladić pohađajući četvrti razred srednje škole, za užinu imao 10,00 kn tjedno. Unatoč lošoj financijskoj situaciji, završio je srednju školu te upisao fakultet u Osijeku, očekujući da bar sa putovanjem neće imati problema. Da li će moći nastaviti studij plaćajući mjesečnu kartu 1.200,00 kunan? A koliko je još sličnih za koje ne znamo?
Svjesni smo loše financijske situacije u gradu, ali vjerujemo da se uz malo volje i dobrom preraspodjelom može iznaći novac za potrebe prijevoza naših studenata.
– Možete, npr. sebi i svojim suradnicima smanjiti, za vukovarski standard, ionako prevelike plaće. To su već činili gradonačelnici po drugim gradovima Hrvatske i prije Vas.
– Možete od vijećnika u Gradskom Vijeću zatražiti da se odreknu vijećničke naknade te tako svaki vijećnik/ca financira troškove prijevoza jednog djeteta. Glasujte o tom prijedlogu na Gradskom Vijeću. Imate većinu. Možete to izglasati samo ako želite.
– Možete smanjiti davanja za udruge (braniteljske, civilne…) sa područja grada Vukovara. Budućnost Vukovara nije u udrugama nego u mladima.
Možete još puno toga ako imate želje i volje.
Nadamo se kako će te žurno iznaći rješenje za ovu lošu situaciju, jer ružna slika o Vukovaru već obilazi Hrvatsku“.