Gradsko vijeće Vukovara usvojilo proračun za 2018. godinu u iznosu od 215 milijuna kuna

VUKOVAR, Aktualnim satom s nizom pitanja vijećnika započela je sjednica Gradskog vijeća Vukovara. Vijećnici su postavljali pitanja o koristi grada zbog dolaska Hrvatske vojske u grad, parkinzima u gradu, povećanju proračuna Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara s 40 na 60 milijuna kuna godišnje, usvajanju novog Zakona o Vukovaru, radovima na Priljevu, mogućnosti da se izgradi pomoćno igralište na stadionu Vuteks Sloge, stečaju osječke tvrtke Gradnja koja je angažiranja na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda… Središnja točka dnevnoga reda bilo je izglasavanje proračuna za 2017. godinu. Glasovima većine vijećnika, uz jedan suzdržani glas i vijećnike SDP-a koji su sjednicu napustili odmah poslije aktualnoga sata, izglasan je proračun u iznosu od 215 milijuna kuna. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako će i ove godine značajna sredstva ići na subvencije gospodarstvenicima kao i da će se nastaviti s realizacijom raznih infrastrukturnih projekata. Pojasnio je i kako je proračun za iduću godinu nešto niži od ovogodišnjeg ali ukazao i na činjenicu da se pri planiranju oslanjaju na realizaciju projekata iz različitih sredstava što dovodi do osciliranja visine proračuna jer proračun ovisi o uspješnosti tih projekata. Najavio je i kako bi tijekom iduće godine konačno trebali započeti radovi na obnovi OŠ Nikole Andrića.