Grad Vukovar: Pravovremeno smo počeli s provođenjem mjera suzbijanja komaraca

Foto: Grad Vinkovci

I ove godine Grad Vukovar je pravovremeno počeo s provođenjem mjera suzbijanja komaraca na području Vukovara, izvijestile su vukovarske gradske vlasti navodeći kako je sukladno programu dezinsekcije u 2023. godini predviđeno 13 larvicidnih tretiranja komaraca kojima se umanjuje mogućnost njihova razvoja i razmnožavanja.

Dva larvicidna tretmana učinjena su početkom travnja te se nastavlja njihovo provođenje.

U svrhu suzbijanja komaraca na području grada Vukovara za ovu godinu predviđeno je i 5 adulticidnih tretiranja komaraca sa zemlje te 2 adulticidna tretiranja komaraca iz zraka koji se izvode sukladno preporukama Veterinarske stanice Vukovar.

Za dezinsekciju komaraca Grad Vukovar je za 2023. godinu u svome proračunu osigurao 163.718,75 eura, navodi se i dodaje kako Grad Vukovar iz godine u godinu ovoj problematici sezonskog karaktera pristupa sustavno i pravovremeno, no i dalje zastupajući mišljenje kako je za rješenje ovog problema na području cijele Slavonije nužan kvalitetniji pristup kojem bi trebala doprinijeti Vlada Republike Hrvatske u suradnji s lokalnim samoupravama.