Grad Vukovar objavio natječaj za dodjelu stipendija

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara je na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata raspisao Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku 2018./2019. godinu. Prijave za dodjelu stipendija dostaviti u roku 15 dana od dana objave Natječaja u “Vukovarskim novinama” i na web stranici Grada Vukovara na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar s naznakom “Za Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima” – NE OTVARATI. Više o samom natječaju, odluku i potrebne dokumente možete pronaći na Internet stranici:

http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/157-uo-za-drustvene-djelatnosti-zdravstvo/13063-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-i-studentima