Grad Vukovar financijski pomaže udruge u provođenju ugovorenih projekata

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Iz Grada Vukovara izvijestili su kako su objavili javni poziv za dodjelu financijske potpore (zajma) udrugama u 2022. godini u svrhu neometanog provođenja ugovorenih programa i projekata. Po riječima gradonačelnika Vukovara Ivana Penave Vukovar je prvi grad u Hrvatskoj s ovakvom mjerom koja izravno pomaže organizacije civilnog društva u provođenju projekata.

“U razvoju lokalne zajednice važnu ulogu imaju udruge, stoga im je Grad Vukovar odlučio pružiti mogućnost financijske potpore u svrhu neometanog provođenja ugovorenih programa i projekata. Kroz višegodišnju kvalitetnu suradnju s udrugama s područja grada Vukovara iznašli model za rješavanje problema koji se rješavaju u realizaciji projekata, bili oni europski ili druge vrste”, rekao je Penava.

Grad Vukovar svjestan važnosti uloge koju za lokalnu zajednicu imaju organizacije civilnog društva odlučio je osigurati, pored redovne, i dodatnu financijsku potporu. Ona se odnosi na udruge koje imaju sjedište ili podružnicu u Vukovaru te se njome osigurava provođenje programa i projekata koje udruge provode, a s ciljem rješavanja moguće problematike koja nastaje u vremenu međufinanciranja ugovorom preuzetih obveza.

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Josip Paloš pojasnio je kako je po ovom javnom pozivu Grad Vukovar osigurao 500.000 kuna, a s mjerom će se nastaviti i u 2023. godini.

“Nesmetano provođenje ugovorenih projekata glavni je cilj, a udruge će moći prijaviti prijedlog u iznosu od najmanje 30 tisuća, a najviše 100 tisuća kuna. Ovo je zamišljeno kao fond putem kojeg si udruge osiguravaju solventnost, a po odobravanju zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane upravljačkog tijela koje im je odobrilo sredstva, pozajmljene iznose udruge će vratiti u proračun Grada Vukovara”, rekao je Paloš.