Grad Vinkovci sufinancirat će školske knjige za osnovnoškolce u vrijednosti 500 kuna

Foto: knjizara.hr

VINKOVCI, Gradske vlasti Vinkovaca donijele su odluku o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019. godinu i to putem vaučera u vrijednosti 500,00 kuna.

Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik koji u tekućoj školskoj godini 2017./2018. pohađa I. – VII. razred i zajedno s roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje roditelj/skrbnik podnosi Zahtjev za sufinanciranje udžbenika u  školskoj godini 2018./2019. (koji je moguće pronaći na web stranici Grada Vinkovaca) te je dužan uz zahtjev priložiti uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja (ne starije od šest mjeseci) kao i uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci).

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom podnose se u školi koju učenik pohađa, a mogu se podnijeti najkasnije do 25. svibnja 2018. godine. Iznimno se zahtjev može podnijeti i izvan navedenog roka u slučaju naknadnog upisa ili iz drugih isključivo opravdanih razloga, a najkasnije do 1. rujna 2018 godine.

Pravo na sufinanciranje ne ostvaruju učenici koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po nekoj drugoj osnovi, kao ni učenici koji ponavljaju razred.

Učenicima koji ostvare pravo na sufinanciranje dodijeliti će se vaučeri u protuvrijednosti 500,00 kuna, a moći se iskoristiti prilikom kupovine udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u knjižarama na području Grada Vinkovaca s kojima Grad Vinkovci zaključi sporazume temeljem Javnog poziva.