Grad Ilok raspisuje natječaj za dodjelu stipendija

ILOK, Na redovitoj sjednici Gradskoga vijeća Iloka dosadašnja ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Renata Banožić ponovno je izabrana na tu dužnost. Odluka o izboru Banožić donesena je jednoglasno, a istaknuto je i kako ona diplomirana knjižničarka s 16 godina radnoga staža od čega je 12 godina u knjižničarskoj struci. Objavljen je i poziv građanima i pravnim osobama s područja grada da povodom obilježavanja Dana Grada Iloka predlože fizičke i pravne osobe zaslužne za iznimna dostignuća i doprinos od osobitoga značaja za razvitak i ugled Grada Iloka. a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unaprjeđivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te na poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Obrazložene prijedloge za dodjelu Povelje Grada Iloka (počasni građanin, plakete Grada Iloka i zahvalnice Grada Iloka) treba dostaviti najkasnije do 6. listopada 2016. Godine. Prispjele prijedloge razmotrit će Povjerenstvo za dodjelu priznanja u sastavu Željko Sladetić, Blanka Rac, Milan Menđan, Miroslav Bošnjak i Mirko Čješko. Jednoglasno je usvojen i prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj godini 2016./2017. Najavljeno je kako će Grad Ilok raspisati natječaj za dodjelu ukupno 12 stipendija, a da će mjerila na temelju kojih će se vršiti odabir biti prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja i socijalno materijalno stanje. Jednoglasno je usvojen i prijedlog o potpisivanju novoga Ugovora o zakupu plinske mreže Grada Iloka.

IVAN MATIĆ

Foto Ivan Matić