Energijom sunca do pitke vode

Foto: Tehnostan

VUKOVAR, S ciljem daljeg unaprjeđenja proizvodnje, smanjenja troškova ali i čišćeg i zdravijeg okoliša Vodovod grada Vukovara kreće u realizaciju još jednoga važnoga projekta. Radi se o projektu izgradnje sunčane elektrane koja će biti ukupna snage 480 kW. Prema riječima direktora vukovarskog Vodovoda Daria Tišova uskoro će biti donesena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja poslije čega se odmah započinje i s izvođenjem radova.  

„Sunčana elektrana biti će ukupne snage 480 kW što će biti dostatno za 63 % potrebne električne energije za proizvodnju pitke vode. Ako se uzme u obzir da trošak električne energije koji se koristi za proizvodnju pitke vode iznosi gotovo 600.000 kuna godišnje može se zaključiti da će Vodovod grada Vukovara uštedjeti znatan iznos sredstava izgradnjom elektrane“, rekao je Tišov.

Dodaje i kako se ušteđena sredstva planiraju investirati u obnovu voznog parka kao i modernizaciju opreme koja je potrebna za kvalitetnije i točnije lociranje gubitaka koji s obzirom na prosjek RH (50%) iznose 19.6% što je vukovarski Vodovod svrstalo među jedne od najboljih u RH. Procijenjena vrijednost nabave je 2,7 milijuna kuna.

Foto: Vodovod grada Vukovara

Riječ je o projektu koji će u konačnici osigurati pitku vodu proizvedenu energijom sunca. Također ovim projektom želi se podići razinu svijesti o dostupnosti i mogućoj primjeni zelene energije. Očekivani povrat investicije procjenjuje se na 5-6 godina a što ovisi o visini ponuda zainteresiranih ponuditelja.

„Cilj nam je u budućem razdoblju ulagati u obnovljive izvore energije kako bi poslovanje u što većoj mjeri prilagodili proizvodnji i potrošnji zelene energije. Postoje i drugi veliki potrošači električne energije kao što su crpne stanice i sami uređaj za pročišćavanje otpadne vode koje također planiramo opremiti solarnim panelima kako bi veći dio energije dobivali iz prirode“, istakao je Tišov.